รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท เฟิร์ส ไอที ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
200/140,142 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0115562017279

Tel. 02-7050602, 02-7050626  Fax. 02-3152393

ลูกค้าสามารถติดต่อเฟิร์สไอทีได้ที่ เบอร์โทร
0-2705-0626 : ฝ่ายหน้าร้าน (สอบถามสินค้า)
0-2705-0602 : ฝ่ายหน้าร้าน (สอบถามสินค้า)
064-183-2982 : ฝ่ายหน้าร้าน (สอบถามสินค้า)
064-183-2983 : ฝ่ายสำนักงาน (ขอใบเสนอราคา)
064-183-2981 : ฝ่ายซ่อม Computer
064-183-2984 : ฝ่ายซ่อม Printer
094-232-1999 : ฝ่ายซ่อม Notebook

แผนที่

ฟอร์มติดต่อ